Internet i online prodaja


Danas je u svijetu sasvim normalno postalo kupovati na Internetu. I kod nas se situacija poboljšava. Dok je krajem prošle godine oko 11% korisnika Interneta kupovalo online, sada ih ima oko 20%, a daljnjih 12% razmišlja o tome.

Petina korisnika Interneta obavlja online kupovine. Najviše ih ima u Zagrebu – oko 27%, a zatim slijede oni iz Istre/Primorja (23%), te sjeverne Hrvatske (21%). Podatak je dosta niži za Dalmaciju, Slavoniju, Liku – oko13%.

Za Internet kupovinu više se odlučuju muškarci (22%) nego žene (17%). Zanimljive su i informacije o kupovanju Internetom po dobi ispitanika :

 

15 do 17 g. 9%

18 do 24 19%

25 do 34 27%

35 do 44 21%

45 do 54 15%

55 + 9%

 

 

Na pitanje o namjerama kupovine putem Interneta, za one koji to sada ne čine, u narednih 12 mjeseci dobiveni su ovi odgovori:

sigurno da 1%

vjerojatno da 11%

vjerojatno ne 34%

sigurno ne 54%

 

Iskustvo iz drugih zemalja, ali i razvoj domaćih ponuđača roba/usluga putem Interneta, ukazuju na sve veće mogućnosti daljnjeg uspona online trgovine.

Izvor: www.gfk.com

 
Live Chat
Tweet