Broj facebook korisnika u svijetu


Broj facebook korisnika u svijetu se svakodnevno povećava, prognozira se da će do 2013 godine na svijetu biti 1 milijarda korisnika.

 

Nekoliko zanimljivosti:

Trenutno na facebooku ima oko 800 miliona korisnika, više od 50% njih faceboook koristi skoro svakodnevno, u prosjeku svaki facebook korisnik ima oko 130 prijatelja. Najpoznatija društvena mreža je dostupna na 70 svjetskih jezika, a više od 75% korisnika se nalazi izvan Sjedinjenih američkih država. Preko 300.000 tisuća ljudi je pomoglo prevesti sadržaj na facebooku. Preko 7 miliona aplikacija i web stranica su integrirani i povezani sa facebookom. Preko 350 milijuna ljudi trenutno pristupa facebooku putem svog mobilnog telefona. Preko 475 mobilnih operatera u svijetu radi promovira i nudi facebook proizvode.

 

Broj korisnika po kontinentima:

1. Europe – 219.095.800

2. North America – 216.397.060

3. Asia – 192.297.140

4. South America – 97.168.100

5. Africa – 35.566.000

6. Australia and Oceania – 13.247.240

 

TOP 10 država po broju korisnika:

1. United States – 155.981.460

2. Indonesia – 40.829.720

3. India – 38.045.000

4. United Kingdom – 30.481.300

5. Turkey – 30.473.280

6. Brazil – 30.453.260

7. Mexico – 30.121.400

8. Philippines – 26.752.000

9. France – 23.248.340

10. Germany – 21.634.380

 

Saznajte više o društvenoj mreži facebook, i facebook oglašavanju.


 
Live Chat
Tweet